Zde bych chtěla uvádět své aktivity v oblasti vzdělávání

Dne 26. 10. jsme uskutečnili seminář na téma OSTEOPORÓZA 2002. Zde najdete několik informací o tomto semináři.